Rekolekcje dla dzieci
25 marca 2019
Koncert Pieśni Wielkopostnych
1 kwietnia 2019

Dzień Świętości Życia

 „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84). Tak pisał  papież Jan Paweł II w swojej encyklice wydanej 25 marca 1995 r. W odpowiedzi na apel Ojca świętego Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia na dzień 25 maca. Celem tego święta jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tego dnia wile osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W naszej bazylice uczyniło to w tym dniu 68 osób, tym samym zobowiązało się, aby przez kolejne dziewięć miesięcy modlić się za jedno poczęte, nienarodzone dziecko.