Czy twoje życie jest pomnażaniem talentów czy zakopywaniem ich?

Jezus mówi o pomnażaniu talentów, które są Bożym darem. Pan Bóg dostrzega w człowieku potencjał, ogromną wartość i możliwości, jakie każdy z nas w sobie skrywa. On zna każdego z nas i chce dla nas jak najlepiej. Chce, byśmy każdego dnia walczyli tak, jak potrafimy, pomnażając dobro otrzymane od Niego. Nasz Ojciec widzi w tobie wartość i nie chce, abyś zmarnował potencjał, jakim On cię obdarzył, lecz abyś ciągle rozwijał się, zmieniał siebie i świat na lepszy.

Całe rozważanie do pobrania:

Facebook
Twitter