Betania – tematyka spotkań 2020/2021

Grupa apostolsko – modlitewna BETANIA, działająca przy Klasztorze Karmelitów „Na Piasku”, to wspólnota osób pragnących lepiej poznać Pismo Święte, a szczególnie słowa i czyny Jezusa.
Zobacz plan spotkań.

Facebook
Twitter