Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej z Góry Karmel
19 lipca 2020
Spotkanie Betanii – 9 września 2020
9 września 2020

Betania – tematyka spotkań 2020/2021

Grupa apostolsko – modlitewna BETANIA, działająca przy Klasztorze Karmelitów „Na Piasku”, to wspólnota osób pragnących lepiej poznać Pismo Święte, a szczególnie słowa i czyny Jezusa.
Zobacz plan spotkań.