Uroczystość Bożego Ciała
21 czerwca 2019
Spotkanie Betanii – 11 września 2019
11 września 2019

Betania – tematyka spotkań 2019/2020

Woman hands praying with a bible in a dark over wooden table

Grupa apostolsko – modlitewna BETANIA, działająca przy Klasztorze Karmelitów „Na Piasku”, to wspólnota osób pragnących lepiej poznać Pismo Święte, a szczególnie słowa i czyny Jezusa. W tym celu gromadzimy się w każdą drugą środę miesiąca, w salce przy krużgankach klasztoru o godz. 17.15, aby rozważać tekst Pisma Świętego.
Zobacz plan spotkań