Święte Misterium Paschalne
1 kwietnia 2018
Dzień Świętości Życia
9 kwietnia 2018

ALLELUJA

Wesoły nam dziś dzień nastał …
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał !
Alleluja !

„Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie,
niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
raduj się ziemio, raduj się Kościele Święty.
O, zaiste błogosławiona noc,
jedyna, która była godna poznać
czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.
O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.
Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”.

Jesteśmy „napełnieni Duchem Świętym” i w tymże Duchu z radością i pokojem serca wołamy, iż nasz „Pan zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!”

Jezus Chrystus dla nas ludzi i dla naszego zbawienia został umęczony i pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca.

Niech przepełnia Was radość Wielkiej Nocy – zwycięstwa Miłości bez granic, zaś nadzieja na spotkanie z Bogiem „twarzą w twarz” oraz z tymi, z którymi jesteśmy złączeni nierozerwalnymi więzami miłości niech przemienia
wasz smutek w radość,
wasze zwątpienie w pokój,
waszą rezygnację w miłość,
„a Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze”(Rz 15,13).

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
przepełnionych radością Ducha Świętego,
życzą Karmelici.

O. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru