6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiejsza uroczystość ukazuje objawienie się Boga, który pragnie rozpromienić serce każdego człowieka swoją miłością. Każdy z nas posiada bezcenną wartość w oczach kochającego Boga. W Jego ręku spoczywa cały mój los. On objawia mi siebie, abym znalazł w Nim pełnię radości, bezpieczeństwo i siłę. Owo odnalezienie Jezusa przez mędrców dokonuje się w każdej modlitwie! Trzeba, tak jak królowie, ucieszyć się i złożyć dary w postaci ofiary swojego życia, swoich ewangelicznych wyborów, szukania woli Bożej we własnym sumieniu i w drugim człowieku. Idźmy zatem do „Betlejem własnego serca”, aby odnaleźć Stwórcę, i tak jak trzej królowie złożyć Mu pokłon! Obyśmy zawsze byli gotowi spieszyć na spotkanie z Jezusem – największym przyjacielem i skarbem człowieka.

To fragment homilii wygłoszonej przez naszego Proboszcza O. Mirosława Sokolińskiego O. Carm w dzisiejszą Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2024 r. w naszej Bazylice. Poniżej zamieszczamy całą treść homilii zapraszając do jej przeczytania i wzbudzenia refleksji nad tekstem.

Pokłon Trzech Króli z iluminowanego rękopisu – Modlitewnik Królowej Bony. Autor rękopisu – Stanisław Samostrzelnik, iluminator i cysters z klasztoru w Mogile wyraźnie zaznacza tu gest Dzieciątka wręczającego garść złotych monet Melchiorowi, który to gest jest symbolicznym potwierdzeniem pochodzenia władzy ziemskiej od Boga (il. za: wikipedia.org)

Modlitewnik królowej Bony zwany też Godzinkami królowej Bony to iluminowany rękopis godzinek, który powstał w latach 20. XVI wieku, wykonany przez polskiego malarza renesansowego i iluminatora Stanisława Samostrzelnika oraz jego współpracowników. Przeznaczony był dla królowej Bony z rodu Sforzów – drugiej małżonki Zygmunta Starego. Oryginał eksponowany był w roku 2023 na wawelskiej wystawie „Złoty wiek Jagiellonów”. Manuskrypt ten od roku 1834 stanowi część kolekcji Biblioteki Bodlejańskiej w Oksfordzie i uważany jest za jeden z najcenniejszych zabytków polskiego malarstwa okresu renesansu.

Facebook
Twitter