Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych

Przez 4 kolejne dni, od czwartku do Niedzieli Palmowej włącznie trwały w naszej bazylice rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Rekolekcje poprowadził ks. prof. Stefan Koperek CR. Temat główny rekolekcji to: Być chrześcijaninem dziś. Podczas nauk rekolekcyjnych słuchacze byli prowadzeni do pytań o własną modlitwę, wierność sakramentom i codzienną praktykę życia religijnego, która staje się potwierdzeniem wiary człowieka.

Facebook
Twitter