Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego i wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

14 listopada w Karmelu czcimy Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego. W tym dniu Zakon Karmelitański oddaje cześć wszystkim swoim Świętym, którzy weszli już do chwały niebieskiej. Święci Zakonu Karmelitańskiego są dla nas nie tylko wzorem do naśladowania, lecz także nieustannie wstawiają się za nami do Boga i otaczają nas opieką.  W dniu 15 listopada w Karmelu wspominamy […]