Indywidualna medytacja biblijna

W związku z obowiązującymi ograniczeniami z powodu pandemii zawieszone zostały spotkania Grupy Betania. Poniżej przekazujemy teksty wynikające z przyjętego planu spotkań, będące pomocą przy indywidualnym rozważaniu Słowa Bożego. Do rozważań zachęcamy nie tylko członków naszego kręgu biblijnego. Autorem rozważań jest o. Wiesław Strzelecki O. Carm. 1 Kor 4, 7-13 ( tekst na 11 listopada 2020) […]