Dziedzictwo Karmelu

Dziedzictwo Karmelu – konserwacja dokumentów pergaminowych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Klasztor OO. Karmelitów na Piasku otrzymał dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kolejnych zabytkach rękopiśmiennych ze zbiorów OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie – dokumentów pergaminowych, wystawionych przez polskich królów, papieży, kardynałów i biskupów. To unikatowe materiały źródłowe do historii Polski i […]