1 października – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, której wspomnienie obchodzimy 1 października jest jedną z najpopularniejszych świętych naszych czasów. Była karmelitanką, zmarła w wieku 24 lat. Odznaczała się prostotą codziennej drogi.

Św. Teresę często przedstawia się z naręczem róż. Jeszcze za życia mówiła, że po śmierci ześle na ziemię deszcz tych najbardziej ukochanych przez siebie kwiatów. Różami świętej Teresy nazywano potem łaski otrzymywane za jej pośrednictwem, a także tysiące listów, które przychodziły po jej śmierci do Karmelu. 

Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później – kanonizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich.
W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d’Arc, patronką Francji. W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła – razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny. Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; archidiecezji łódzkiej.

Więcej o św. Teresie od Dzieciątka Jezus przeczytaj w poniższym pliku

Facebook
Twitter