Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu. W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. (KKK 1324-1327)

Przygotowania do Sakramentu I Komunii Świętej 2017/18

Dziecko przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej w naszej parafii powinno brać udział w:

 • coniedzielnych Mszach świętych o godz. 11.00,
 • Mszach świętych mistagogicznych w niedziele (8 X, 26 XI, 4 II) o godz. 14.00,
 • Nabożeństwach różańcowych we wszystkie wtorki października (3 X, 10 X, 17 X, 24 X, 31 X) o godz. 18.15,
 • Roratach w Adwencie we wtorki (5 XII, 12 XII, 19 XII) o godz. 17.15,
 • Drogach Krzyżowych w Wielkim Poście we czwartki (1 III, 8 III, 15 III, 22 III) o godz. 17.30.

Nabożeństwa okolicznościowe:

 • Rozdanie różańców:

– 3. X 2017r., o godz. 18.15 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

– 10. X 2017r., o godz. 18.15 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa Academos.

 • Rozdanie łańcuszków:

– 5. XII 2017r., o godz. 17.15 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

– 12. XII 2017r., o godz. 17.15 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa Academos.

 • Rozdanie książeczek do nabożeństwa:

– 1. III 2018r., o godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

– 8. III 2018r., o godz. 17.30 – Muzyczna Szkoła Podstawowa i Szkoła Podstawowa Academos.

Pierwsze spotkanie z rodzicami :

 • 3. X 2017r., po nabożeństwie różańcowym – Sala „Eliaszówka”– Szkoła Podstawowa nr 7.
 • 8. X 2017r., po Mszy św. o godz. 14:00 – w bazylice – Muzyczna Szkoła Podstawowa.
 • 10. X 2017r., po nabożeństwie różańcowym – Sala „Eliaszówka”– Szkoła Podstawowa Academos.
 • 17. X 2017r., po nabożeństwie różańcowym – Sala „Eliaszówka”– Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego.

Dodatkowe zebrania z rodzicami – terminy będą podawane dzieciom do zeszytów przez katechetów lub podane w ogłoszeniach parafialnych.

Metryka sakramentu chrztu świętego dziecka – do 26 stycznia 2018 r. (termin nieprzekraczalny!!!)

Uroczystości I Komunii Świętej w Bazylice Nawiedzenia NMP „Na Piasku” w roku 2018

 • 6 V 2018 r. o godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa nr 7
 • 6 V 2018 r. o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa im. P. Michałowskiego
 • 13 V 2018 r. o godz. 10.00 – Szkoła Muzyczna
 • 13 V 2018 r. o godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa Academos