Wolontariat św. Eliasza jest odpowiedzią na szerzące się coraz bardziej w naszym społeczeństwie narzekanie i zwątpienie. Po zwątpieniu pozostaje już tylko rozpacz i dlatego potrzebni są Eliasze naszych czasów! W dzisiejszym świecie coraz mniej jest autorytetów, coraz więcej biedy i niesprawiedliwości, a człowiek coraz bardziej postrzegany jest przez pryzmat "posiadania" niż "bycia". Potrzebne są więc osoby, które jak Eliasz dadzą świadectwo prawdzie, które staną się niewygodną i bolesną "zadrą" w boku dzisiejszego społeczeństwa, które uformowane w "szkole proroka" staną się budowniczymi "kultury zgody i miłości". Potrzebni są dojrzali chrześcijanie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że "placem budowy" Królestwa Bożego nie są cztery ściany naszych kościołów, lecz społeczeństwo w którym żyjemy i działamy.

Chrześcijanie dojrzali, którzy nie krzyczą pełni zawzięcia i złości, że należą do Chrystusa, ale pełni entuzjazmu, radości życia z twarzą pogodną, czynami pokażą innym Chrystusa. Potrzebni są ludzie mający odmienne światopoglądy i wyznający inne "credo", którzy nie będą krytykować i gniewnie wskazywać krzycząc: "to oni", ale przechodząc ponad podziały, dostrzegą wartości, które warto realizować wspólnie. Osoby, których nie trzeba przekonywać do tego, że stare przysłowie: "zgoda buduje, a niezgoda rujnuje"- jest wciąż aktualne.

Wolontariat św. Eliasza jest otwarty na wszystkich ludzi "dobrej woli", dla których pomoc drugiej osobie w potrzebie jest czymś naturalnym. Głównym celem naszej działalności jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie i każda działalność podejmowana przez nasz wolontariat, pośrednio lub bezpośrednio służy temu celowi. Realizujemy go również poprzez współpracę z innymi instytucjami o profilu charytatywnym. Bardzo ważnym założeniem, które staramy się wprowadzać w życie, jest budowa "wspólnoty ludzi dobrej woli".

Wspólne spotkania, rozmowy i dyskusje, kursy formacyjne i zabawa, pomagają nam w budowaniu takiej właśnie wspólnoty, jak również w propagowaniu idei wolontariatu. Z roku na rok rośnie liczba wolontariuszy, którzy idą do potrzebujących niosąc uśmiech, zwalczają zwątpienie i wzmacniają nadzieję w lepsze jutro. Jednak jest nas wciąż za mało, bo liczba biednych i potrzebujących rośnie z dnia na dzień. Eliasz jest jedynym prorokiem Starego Testamentu,któremu wiele miejsca poświęcają również Ewangelie. Używając dzisiejszej terminologii można powiedzieć, że "Prorok Ognia" jest postacią ekumeniczną, uznawaną przez trzy religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam.