W połowie sierpnia co roku klasztor karmelitów współorganizuje wydarzenie Cracovia Sacra. Tym razem w dniach 14-15 sierpnia przygotowano wiele atrakcji, najwięcej zwłaszcza dla najmłodszych odbiorców. Tematy spotkań krążyły wokół książki. Oprócz wystawy, na której pokazano cenne woluminy karmelitańskie, wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia z kaligrafii. Każdy mógł wczuć się w rolę skryptora i spróbować pod bacznym okiem mistrza Grzegorza Barasińskiego napisać kilka słów. Można też było usiąść w drewnianym skryptorium i ubarwić specjalnie przygotowaną kartę inkunabułu.

Pokazy iluminowanego graduału pozwoliły na rozwiązanie testów ze znajomości atrybutów świętych, którzy rozproszyli się na kartach tego rękopisu. Natomiast edukatorzy z Muzeum Inżynierii Miejskiej na warsztatach drukarskich zapoznali najmłodszych z najważniejszymi elementami czarnej sztuki. W tym roku po raz pierwszy dostępne były przewodniki po wystawie pozwalające na szerszy opis wyróżnionych kilkudziesięciu eksponatów.  W tym roku udało się również zaprezentować projekt, który nazwano Rozkwiecone rękopisy i zakamarki klasztoru. Zrodził się on przed laty, jako pomysł na zaprzyjaźnienie młodych i najmłodszych turystów i badaczy przeszłości z przestrzenią klasztoru, sztuką dawną i historią. Było to rodzinne zwiedzanie z zadaniami do indywidualnego rozwiązania (lub niewielką pomocą przewodnika). Dzięki temu młodsi odkrywcy Krakowa łatwiej zapamiętali wydarzenia historyczne i legendy oraz zwrócili uwagę na niewidoczne na co dzień elementy. Dodatkową atrakcją były dwa spacery detektywistyczne z Fishką, dla wytropienia dawnych ogrodów na przedmieściu garbarskim.

Współpraca z wszystkimi partnerami była znakomita, a dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta tegoroczna edycja tego wydarzenia w klasztorze, mogła zaopatrzyć zwiedzających w dodatkowe materiały i zaprosić ciekawych specjalistów, co znacznie uświetniło wystawę. Było to bardzo intensywny czas. Wielka ilość zwiedzających potwierdziła duże zainteresowanie zbiorami karmelitańskimi.

 

Kolejna edycja Cracovia Sacra za rok, ale już na początku jesieni, w dniach 7-8 października czeka nas bardziej lokalne wydarzenie promujące naszą najbliższą okolicę. To dwudniowe święto organizuje Stowarzyszenie Krakowska Florencja i wśród wielu atrakcji i spacerów po tajemnicach Kleparza i Garbar przewidziane są również spotkania u karmelitów na Piasku. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej: http://www.krakowskaflorencja.pl