Po trzydniowym przygotowaniu, w ostatnim dniu maja obchodziliśmy Uroczystość Patronalną naszej bazyliki – Nawiedzenie NMP. Był to jednocześnie odpust parafialny. Na uroczystą sumę o godz. 1800 zebrali się czciciele Matki Bożej oraz kapłani naszego dekanatu. Naszej wspólnocie Eucharystycznej przewodniczył o. Pio z Zakonu Reformatów, który także wygłosił homilię. Po Mszy św. odbyła się procesja Eucharystyczna po krużgankach klasztornych. W uroczysty sposób zakończyliśmy także tegoroczne nabożeństwa majowe.