W niedzielę 28 maja br. o godz. 1300 nasz neoprezbiter – o. Jarosław Pyzia O. Carm. odprawił w naszej bazylice swoją pierwszą, prymicyjną Mszę św. Na zakończenie zgodnie z przywilejem udzielił specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego. (Jest ono nierozerwalnie związane z pierwszą Mszą św. neoprezbitera i jest połącznie z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Błogosławieństwo to odbywa się indywidualnie przez nałożenie na głowę rąk). Właśnie takiego błogosławieństwa nasz neoprezbiter udzielił swoim rodzicom, rodzinie, współbraciom i wszystkim wiernym zebranym na uroczystości. Po błogosławieństwie przyjmujący otrzymali od neoprezbitera pamiątkowe obrazki.