W sobotnie przedpołudnie w naszej bazylice o godz. 1100 J.E. ks. bp. Tadeusz Pieronek udzielił sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu naszemu współbratu – Jarosławowi Pyzia. W uroczystości uczestniczyli: rodzice, rodzina i przyjaciele o. Jarosława, nasi współbracia z klasztorów w Polsce i z zagranicy, a także proboszcz rodzinnej parafii naszego neoprezbitera. Życzymy o. Jarosławowi wszelkich łask Bożych w przeżywaniu daru kapłaństwa.