Rektor: o. dr Wiesław Strzelecki (od 2015 roku) – pochodzi z Bydgoszczy, ukończył specjalistyczne studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ojciec duchowny: o. dr hab. Dariusz Borek (od 2015 roku) – pochodzi z Nowego Sącza, jest specjalistą prawa kanonicznego i wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

o. dk. Jarosław Pyzia – kurs V, studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów Konwentualnych afiliowanym do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pochodzi z Wrocławia. Zainteresowania: sport, dobra książka, rachunkowość.

br. Piotr Pabis – kurs I, studiuje w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów Konwentualnych afiliowanym do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pochodzi z Chojnowa. Zainteresownia: sport, historia.